10/5/11

Αρχείο καθ. Νικ. Μουτσόπουλου

10/5/11 0

Η συλλογή αποτυπώσεων, μελετών, όπως και ένας σημαντικός αριθμός φωτογραφιών, διαφανειών και βιβλίων για τα παραδοσιακά κτίρια του καθ. Νικολάου Μουτσόπουλου, αποτελεί ένα μοναδικό σε σημασία και μέγεθος αρχείο για τα διατηρητέα. Το αρχείο καλύπτει όχι μόνο την ελληνική επικράτεια αλλά και τον βαλκανικό χώρο, όπως και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πολλά από τα κτίρια που είναι αποτυπωμένα δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον, αφού το αρχείο καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1960 και μεταγενέστερα. Από τότε πολλά από αυτά τα αποτυπωμένα κτίρια υπέκυψαν είτε στη φθορά του χρόνου και της αδιαφορίας, είτε στις σύγχρονες πολεοδομικές ανάγκες .

Το αρχείο βρίσκεται στην δικαιοδοσία του «Διεθνούς Ινστιτούτου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» που εδρεύει στη Βέροια, στην οδό Ολγάνου -αριθμός 12.

Μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα, ένα μεγάλο μέρος από αυτό το αρχείο -σχέδια και φωτογραφίες- είναι πλέον διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων εύχρηστη, ώστε η αναζήτηση να γίνεται με τρόπο που να καλύπτει τόσο τις ανάγκες ενός ερευνητή, όσο και την αναζήτηση ενός απλού περιηγητή του διαδικτύου.

Η προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του αρχείου που είναι σήμερα διαθέσιμο θα είναι συνεχής. Αυτής της προσπάθειας προηγείται μια συστηματική έρευνα και διασταύρωση του διαθέσιμου υλικού, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η εγκυρότητα των διαθεσίμων πληροφοριών.

 
◄Design by Pocket