22/4/08

Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις

22/4/08 0

Μια ενότητα που αναπτύσσεται από την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και επιχειρείται να συγκεντρωθούν πληροφορίες για την αειφόρο (βιώσιμης) ανάπτυξη και τις πτυχές της, με κύριο άξονα τον περιβαλλοντικό - οικολογικό σχεδιασμό σε χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριολογικό επίπεδο. Επιπλέον επιχειρείται να αναδειχτεί η συμβολή του βιοκλιματικού-ενεργειακού σχεδιασμού και της οικολογικής δόμησης. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σε σπουδαστές, νέους μηχανικούς, "ειδικούς" και πολίτες αναφορικά με τις νέες προκλήσεις του αιώνα (κλιματική αλλαγή, κλπ.) για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα κτίρια, που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται και για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Στα περιεχόμενα υπάρχουν ενότητες και υποενότητες όπου εισάγεται -σταδιακά- χρήσιμο υλικό (νομοθεσία, κατευθύνσεις σχεδιασμού, εφαρμογές, παραδείγματα, μελέτες, άρθρα, κλπ.). Η θεματική ενότητα ανανεώνεται διαρκώς και τα νέα στοιχεία παρουσιάζονται υψηλότερα στις λίστες. Περισσότερα......17/4/08

Stockholm Public Library

17/4/08 0

15/4/08

Προτάσεις του Μήνα

15/4/08 0

Προσκτήσεις του Μήνα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγγραφείς: Ομάδα Εισηγητών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εκδότης: Τ.Ε.Ε.
ISBN: 960-8369-18-5
Τιμή: 20 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.)
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: 363.11 Y -(002504)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Παρακολούθηση - Διαγνωστική
Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης
Συγγραφέας:Β. Σαμοΐλης
Εκδότης: Τ.Ε.Ε.
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: 621.314 Σ -(002505)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρακτικά Ημερίδας (15 Ιουνίου 2006)
Εκδότης: TEE
ΙSΒΝ: 978-960-8369-24-5
Τιμή: 10 ευρώ (με ΦΠΑ)
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: Μ 616 -(000616)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Β΄ Βελτιωμένη Έκδοση
Συγγραφείς: Χρ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος
Εκδότης: ΤΕΕ
ISBN: 960-8369-22-3
Αθήνα, 2007

στοιχεία βιβλίου: 620.112 Σ -(002486)Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι δανειστική και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, λειτουργίας των γραφείων του Τμήματος. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ΤΕΕ ή όχι και ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός των συνόρων των Χανίων ή του Ρεθύμνου. Για να έχει κάποιος χρήστης το δικαίωμα δανεισμού θα πρέπει να παρουσιάσει την αστυνομική του ταυτότητα ή την κάρτα μέλους του ΤΕΕ. Οι χρήστες που βρίσκονται εκτός Χανίων – Ρεθύμνου πρέπει να στέλνουν αντίγραφο της ταυτότητας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους. Τα βιβλία αποστέλλονται σε αυτούς μόνο με courier και με χρέωση δική τους. Η επιστροφή γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 3 έντυπα τεκμήρια (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και μελετών ΤΕΕ). Ο δανεισμός διαρκεί δύο εβδομάδες. Ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες 2 εβδομάδες, εφ' όσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση που το έντυπο ζητηθεί στη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθήμερου δανεισμού, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά την ειδοποίηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες για τυχόν εκπρόθεσμους δανεισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα νέου δανεισμού για όσες ημέρες έχει καθυστερήσει την επιστροφή του βιβλίου.

Υλικό που δεν δανείζεται είναι : ότι ανήκει στην πληροφοριακή συλλογή, πχ εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, επιπλέον δε δανείζονται τα περιοδικά, τα ΦΕΚ, και τα διάφορα πρότυπα Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης και για κάποιο από αυτό παρέχεται η δυνατότητα φωτοαντιγράφων εντός του Τμήματος.

Αναζήτηση

Αναζήτηση στο υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης με τη βοήθεια του ειδικευμένου προσωπικού, είτε on line μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στη διεύθυνση http://opac.tee.gr. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές του καταλόγου παρέχουν όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία του επιλεγμένου τεκμηρίου καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαθεσιμότητα και την τοποθεσία του.

Η διαδικασία αναζήτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Είσοδος στον κατάλογο
  2. Επιλογή γλώσσας (ελληνικά ή αγγλικά)
  3. Επιλογή Βάσης Δεδομένων
  4. Φόρμα αναζήτησης.

Με τον καθορισμό των κριτηρίων αναζήτησης, όπως τίτλος, συγγραφέας, θέμα κτλ, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού κάποιων τεκμηρίων.

Έπειτα από την λίστα των αποτελεσμάτων, όπου εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των τεκμηρίων, μπορεί να γίνει επιλογή της εγγραφής του επιθυμητού τεκμηρίου.

Μπαίνοντας στην εγγραφή, στο κάτω τμήμα της, μετά τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, δίνονται στοιχεία όπως αν το συγκεκριμένο τεκμήριο είναι δανεισμένο, πόσα αντίτυπα υπάρχουν, σε ποιο Τμήματα και συλλογή ανήκει και ποια είναι η θέση του στο ράφι.

Η ένδειξη «Θέση» δηλώνει σε ποιο Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ και σε ποια συλλογή ανήκει το τεκμήριο πχ. ΔΚΡ , ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ σημαίνει ότι βρίσκεται στο Τμήμα Δυτική Κρήτης στα Χανιά στη Συλλογή Βιβλίων, ΤΕΠ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ , ΜΕΛ σημαίνει ότι βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη της Αθήνα και είναι μελέτη.

Η ένδειξη «Ταξινομικός Αριθμός» υποδεικνύει τη θέση του τεκμηρίου στο ράφι και τον αριθμό εισαγωγής του

Η ένδειξη «Κατάσταση» δείχνει αν είναι δανεισμένο, διαθέσιμο, αν δεν δανείζεται , αν βρίσκεται στο διαδίκτυο

Βιβλιοθήκη

Η συλλογή της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ-TΔΚ αποτελείται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Συγκεκριμένα περιέχει μονογραφίες, περιοδικά, πρότυπα, κανονισμούς, νομοθεσία, μελέτες, χάρτες, σχέδια , αφίσες, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α. Τμήμα του υλικού της βιβλιοθήκης προέρχεται και από δωρεές κυρίως μελών του Τμήματος. Η διαχείριση του υλικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος GEAC-ADVANCE.

Η φιλοσοφία της βιβλιοθήκης προσανατολίζεται στη συνεχή εξέλιξη των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και στην ανάπτυξη νέων, πάντα με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του χρήστη.

 
◄Design by Pocket