22/4/08

Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις

22/4/08

Μια ενότητα που αναπτύσσεται από την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και επιχειρείται να συγκεντρωθούν πληροφορίες για την αειφόρο (βιώσιμης) ανάπτυξη και τις πτυχές της, με κύριο άξονα τον περιβαλλοντικό - οικολογικό σχεδιασμό σε χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριολογικό επίπεδο. Επιπλέον επιχειρείται να αναδειχτεί η συμβολή του βιοκλιματικού-ενεργειακού σχεδιασμού και της οικολογικής δόμησης. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σε σπουδαστές, νέους μηχανικούς, "ειδικούς" και πολίτες αναφορικά με τις νέες προκλήσεις του αιώνα (κλιματική αλλαγή, κλπ.) για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα κτίρια, που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται και για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Στα περιεχόμενα υπάρχουν ενότητες και υποενότητες όπου εισάγεται -σταδιακά- χρήσιμο υλικό (νομοθεσία, κατευθύνσεις σχεδιασμού, εφαρμογές, παραδείγματα, μελέτες, άρθρα, κλπ.). Η θεματική ενότητα ανανεώνεται διαρκώς και τα νέα στοιχεία παρουσιάζονται υψηλότερα στις λίστες. Περισσότερα...... 
◄Design by Pocket