6/5/08

Προσκτήσεις του Mήνα

6/5/08

Standardization, protypes and quality:A means of Balkan countries' collaboration (4th:2007:Thessaloniki, Greece) : Proceedings of the international conference

Εκδότης: Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization
ISBN: 978-960-87973-5-2
Θεσσαλονίκη 2007

στοιχεία βιβλίου: 389.606 S Αντ.: 2 -(002517)Η αρχιτεκτονική στην Κρήτη : Περίοδος των νεότερων χρόνων
Τόμος Α2

Συγγραφέας: Χρυσούλα Τζομπανάκη
Εκδόσεις: Χρυσούλα Τζομπανάκη
ISBN: 960-92052-2-4
Ηράκλειο 2007

στοιχεία βιβλίου: 720.94959 T -(002510)
Ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα

Συγγραφείς: Ζοπουνίδης Κ., Νικολαράκης Μ.
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
ISBN: 978-960-461-036-5
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: 363.125 N -(002509)

 
◄Design by Pocket