20/5/08

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών

20/5/08
Επιλέγοντας μια από τις παρακάτω ειδικότητες των μηχανικών μπορείτε να διαβάσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, τη σχετική νομοθεσία καθώς και τις συχνότερες ερωταποκρίσεις που υποβάλλονται για τα αντίστοιχα θέματα. Τα στοιχεία αυτά τα έχει επεξεργαστεί το ΤΕΕ της Αθήνας.

Αγρονόμοι Μηχανικοί
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Μεταλλειολόγοι Μεταλουργοί Μηχανικοί
Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής
Μηχανικοί Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Χωροταξίας - Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιομηχανίας
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Πολιτικοί Μηχανικοί
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
 
◄Design by Pocket