20/5/08

Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος

20/5/08


Στις 10-11 Ιουνίου 2008 θα πραγματοποιηθεί το 5ο ετήσιο διεθνές συνέδριο της ΟΕΕΒ στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

θέμα του συνεδρίου είναι «Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος». Στόχος του είναι να παρουσιαστούν οι τρέχουσες τάσεις στην αρχιτεκτονική των βιβλιοθηκών με σκοπό οι βιβλιοθήκες να αποτελούν ένα κατάλληλο και σύγχρονο περιβάλλον το οποίο θα διευκολύνει και θα προσελκύει περισσότερους χρήστες.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου είναι:
  • Αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών (οικολογικά κτήρια, εσωτερική διακόσμηση, διατήρηση κτηρίων,προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες)

  • Στρατηγικός σχεδιασμός (πρότυπα, προγράμματα για την οικοδόμηση/ανακαίνιση της βιβλιοθήκης)

  • Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στη διαδικασία σχεδιασμού (συνεργασία αρχιτέκτονα-βιβλιοθηκονόμου, σχεδιασμός για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, ο ρόλος της τεχνολογίας)

  • Οι βιβλιοθήκες ως χώροι κάλυψης ποικίλλων αναγκών της κοινότητας που υπηρετούν

  • Χρηματοδότηση

  • Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Το συνέδριο αποκτά ξεχωριστή επικαιρότητα μετά την αναγγελία του μεγαλόπνοου έργου κατασκευής της νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 
◄Design by Pocket