15/4/08

Προσκτήσεις του Μήνα

15/4/08
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγγραφείς: Ομάδα Εισηγητών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εκδότης: Τ.Ε.Ε.
ISBN: 960-8369-18-5
Τιμή: 20 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.)
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: 363.11 Y -(002504)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Παρακολούθηση - Διαγνωστική
Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης
Συγγραφέας:Β. Σαμοΐλης
Εκδότης: Τ.Ε.Ε.
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: 621.314 Σ -(002505)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρακτικά Ημερίδας (15 Ιουνίου 2006)
Εκδότης: TEE
ΙSΒΝ: 978-960-8369-24-5
Τιμή: 10 ευρώ (με ΦΠΑ)
Αθήνα 2007

στοιχεία βιβλίου: Μ 616 -(000616)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Β΄ Βελτιωμένη Έκδοση
Συγγραφείς: Χρ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος
Εκδότης: ΤΕΕ
ISBN: 960-8369-22-3
Αθήνα, 2007

στοιχεία βιβλίου: 620.112 Σ -(002486) 
◄Design by Pocket