15/4/08

Βιβλιοθήκη

15/4/08

Η συλλογή της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ-TΔΚ αποτελείται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Συγκεκριμένα περιέχει μονογραφίες, περιοδικά, πρότυπα, κανονισμούς, νομοθεσία, μελέτες, χάρτες, σχέδια , αφίσες, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α. Τμήμα του υλικού της βιβλιοθήκης προέρχεται και από δωρεές κυρίως μελών του Τμήματος. Η διαχείριση του υλικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος GEAC-ADVANCE.

Η φιλοσοφία της βιβλιοθήκης προσανατολίζεται στη συνεχή εξέλιξη των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και στην ανάπτυξη νέων, πάντα με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του χρήστη.

 
◄Design by Pocket