25/8/08

Στα ράφια μας

25/8/08

τίτλος:
Έδαφος : Νομολογία σχετική με τη διαχείριση της γης
συγγραφέας:
Ευστάθιος Βέττας
εκδόσεις: ΤΕΕ
έτος: 2005

κωδικός βιβλίου στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Κρήτης: 721.0467 Τ -(001948)


Απόσπασμα από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Αλαβάνου Γ.

Από την εποχή του Ιουστινιανού, με τον Τριβωνιανό, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, η διαχείριση του εδάφους μέσω νομολογίας, όπως ο «Κώδικας», ο «Πανδέκτης» και οι «Νεαρές» αποτελεί το κύριο αντικείμενο του Αστικού Κώδικα. Σήμερα το Σύνταγμα, οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και η νομολογία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τονίζουν το σημαντικό ρόλο που παίζει η διαχείριση του εδάφους για την εφαρμογή του Χωρικού Σχεδιασμού.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή της ισχύουσας νομολογίας, την ενημέρωση και την κωδικοποίησή της, καθώς και με την ερμηνεία και παρουσίασή της ως «οδηγό», αποτελεί σημαντικό βοήθημα-εργαλείο για κάθε εμπλεκόμενο στο Χωρικό Σχεδιασμό. Αποτελεί βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, για τις αλλαγές που είναι επιβεβλημένες στην ίδια τη νομοθεσία.


Περιεχόμενα:


δικαιοπραξίες-σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. ν. 651/77- αμοιβές μηχανικών

κυριότης
και περιεχόμενο αυτής, απώλεια κυριότητας, απώλεια κυριότητας- εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας

συγκυριότητα, φορολογία σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων


ν
. 651/77. συμμέτοχη του μηχανικού στις δικαιοπραξίες: νομικές και ηθικές ευθύνες

σύνταξη τοπογραφικού - στοιχειά που πρέπει να περιλαμβάνει, αμοιβές

τοπογραφικό για έκδοση οικοδομικής άδειας

γήπεδο - οικόπεδο, δημιουργία - εκμετάλλευση - χρήσεις γης, αρτιότητα

ιδιωτικοί δρόμοι: προϋφιστάμενοι του 1923, δρόμοι προσφυγικών συνοικισμών, δρόμοι σε οικοδομήσιμους χώρου του εγκερκιμένου σχεδίου, αγροτικοί δρόμοι

τακτοποίηση οικοπέδων

αιγιαλός - παραλία: τουριστικός λιμένας, δόμηση σε παραλιακά οικόπεδα, δικασατικός και διοικητικός προσδιορισμός αιγιαλού, ιδιωτικά νησιά - λίμνες, αυθαίρετα

αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας
μη υποχρέωση για έκδοση οικοδομικής άδειας

 
◄Design by Pocket