8/1/09

Προσκτήσεις του Μήνα

8/1/09
τίτλος: Τι μένει άραγε από 45 χρόνια μαχόμενης πολεοδομίας;
συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
εκδότης: ΤΕΕ
έτος έκδοσης: 2008

στοιχεία βιβλίου: 720.92 Δ -(002623)


τίτλος: Απτέρα
επιμέλεια: Βάνα Νινιού - Κινδελή
εκδότης: Δήμος Σούδας & ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών & κλασικών Αρχαιοτήτων
έτος έκδοσης: 2008

στοιχεία βιβλίου: 949.59 Α -(002622)τίτλος: Πρακτικά Ημερίδας "Ν. 3316/2005: Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις : Προβλήματα εφαρμογής του"
εκδότης: ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
έτος έκδοσης: 2006

στοιχεία βιβλίου: Μ 639 -(000639) 
◄Design by Pocket