3/7/09

Στα ράφια μας

3/7/09


τίτλος: Επιστήμη και Τεχνολογία του ξύλου - Δομή και Ιδιότητες

συγγραφέας: Τσούμης Γ.
έτος έκδοσης: 2000
τόμος Α

στοιχεία βιβλίου: 674.1 Τ -(001946)

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Δομή:
1. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
2. Φυσικά χαρακτηριστικά
3. Το ξύλο στο μικροσκόπιο
4. Χημική σύσταση και υποδομή
5. Μηχανισμός παραγωγής του ξύλου
6. Μεταβλητότητα δομής
7. Ελαττώματα δομής

Ιδιότητες:
8. Πυκνότητα
9. Υγροσκοπικότητα
10. Ρίκνωση και διόγκωση
11. Μηχανικές ιδιότητες
12. Θερμικές ιδιότητες
13. Ακουστικές ιδιότητες
14. Ηλεκτρικές ιδιότητες
15. Αλλοίωση του ξύλου

Παράρτημα:
Ελληνικά και τροπικά ξύλα
Ευρετήρια

Απόσπασμα από τον Πρόλογο

Το ξύλο υπηρετεί τον άνθρωπο από τότε που αυτός εμφανίστηκε στη Γη, και έχει αποφαστιτικά συντελέσει στην επιβίωση του και στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Αλλά και στη σύγχρονη αποχή, παρ όλο που είναι διαθέσιμα άλλα ανταγωνιστικά υλικά (τσιμέντο, μέταλλα, πλαστικά), το ξύλο εξακολουθεί να είναι πρώτη ύλη μεγάλου αριθμού προϊόντων. η αξία του διατηρείται σε πολλές παραδοσιακές χρήσεις, και μεγαλώνει σταθερά με τη χρησιμοποίηση του στην παραγωγή νέων προϊόντων για την ικανοποίηση αυξανόμενων αναγκών του ανθρώπου......

 
◄Design by Pocket