21/5/10

Μελέτες ΤΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή

21/5/10


Παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα Περιφερειακά Τμήματα του και διατίθενται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.

1. Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων - Ομάδα Εργασίας, Φεβρουάριος 2009

2. Φορολογία Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ανάλυση διατάξεων Ν. 2238/94, Ερμηνεία διατάξεων Ν. 3296/04, Ν. 2859/2000, Παραδείγματα στο Εισόδημα, Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 - Κ.Β.Σ. της Μπόσκου Β., Σεπτέμβριος 2008

3. Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια - Ημερίδα, Ιούλιος 2009

4. Εγχειρίδιο Ανάπτυξη της Κρητικής Βιομηχανίας Ποτών και Τροφίμων - Ομάδα Εργασίας, Απρίλιος 2010

περισσότερες μελέτες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ αλλά και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-Τμήμα Κέρκυρας
 
◄Design by Pocket