5/6/08

Προσκτήσεις του Μήνα

5/6/08


Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος

συγγραφέας: Καβαλάκης Γ.
εκδότης: Δεδεμάδης
Αθήνα 2008

στοιχεία βιβλίου: 336.2409495 Κ -(002523)
Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης

συγγραφέας: Μελκίδη Χρ.
εκδόσεις: ΤΕΕ
ISBN: 978-960-8369-27-6
Αθήνα 2007


στοιχεία βιβλίου: 723.3 Μ -(002515)

 
◄Design by Pocket