2/10/08

Πανδέκτης

2/10/08


Ο δικτυακός τόπος Πανδέκτης περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Πρόκειται για συλλογές
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι συλλογές περιέχουν πληροφορίες για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αναλυτικά στον Πανδέκτη περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συλλογές:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
 
◄Design by Pocket