4/11/08

Τεχνικά Χρονικά: Κρήτη

4/11/08
αρθρα το ηλεκτρονικού περιοδικού Τεχνικά Χρονικά, με θέμα την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ένεργειας, με τόπο εφαρμογής την Κρήτη.

τίτλος άρθρου:

Φωτοβολταϊκά Ενσωματωμένα σε Κτίρια. Εφαρμογή στο Πολυτεχνείο Κρήτης


συντάκτες:
Παπαντωνίου Σ.
Τσούτσος Θ.
Γκούσκος Ζ.


τίτλος άρθρου:

Ενεργειακός Σχεδιασμός για το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα της Νήσου Κρήτης


συντάκτες:
Γιατράκος Γ.
Τσούτσος Θ.
Ζωγραφάκης Ν.


τίτλος άρθρου:

Δυναμικό Hλιακών Eφαρμογών στην Κρήτη


συντάκτες:
Ζηδιανάκης Γ.
Λάτος Μ.
Μεθυμάκη Ι.


επιπλέον περίληψη διπλωματικής:

Μελέτη Ενσωμάτωσης Μικρού Φωτοβολαϊκού Σταθμού στη Δημοτική Αγορά Χανίων


 
◄Design by Pocket