9/11/08

Άρθρο της εβδομάδας

9/11/08


Απόσπασμα από τον πρόλογο:


Η πράσινη οικονομία είναι η προσπάθεια συμβιβασμού δυο βασικών και –φαινομενικά- αντικρουόμενων αναγκών για οικονομική ανάπτυξη και για προστασία του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα είναι έννοιες συμπληρωματικές και όχι αλληλοσυγκρουόμενες, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για ισχυρή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για κερδοφορία και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, αντιμετωπίζοντας την σαν ευκαιρία και όχι εμπόδιο….

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι από τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ εδραιώνεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις κοινοτικές πολιτικές αλλά και εκμετάλλευσης των σχετικών ευκαιριών χρηματοδότησης που προκύπτουν από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα


Διαβάστε αναλυτικά για:


Ι. την ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη επιχειρηματικότητα.

  • την ευρωπαϊκή εκστρατεία και την εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια.

  • την ευρωπαϊκή πύλη για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

ΙΙ. την πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

  • ημερίδα για την πράσινη επιχειρηματικότητα.

  • τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

  • τις πράσινες καινοτομίες σε ελληνικές επιχειρήσεις και τις διακρίσεις τους. Ιδιαίτερα για την ελληνο-γαλλική συνεργασία, ανάμεσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και την ΑΚΑΕΝΟ, για την επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων.

το πλήρες άρθρο εδώ


 
◄Design by Pocket