8/12/08

Δωρεάν Διάθεση Βιβλίου

8/12/08

Η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Κρήτης διαθέτει δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο το βιβλίο:


περισσότερες πληροφορίες: 2821027902, teetdk-library@cental.tee.gr
 
◄Design by Pocket