3/8/09

Προσκτήσεις του μήνα

3/8/09


τίτλος: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα
συγγραφέας: Μάντζιου Λένα
εκδότης: Έργον VI
έτος έκδοσης: 2009

στοιχεία βιβλίου: 721.0467 Μ -(002688)
τίτλος: Φύτευση στεγών απλά και αποτελεσματικά
συγγραφέας: Minke G.
εκδότης: Παρατηρητής της Θράκης ΑΕ
έτος έκδοσης: 2009

στοιχεία βιβλίου: 712.6 Μ -(002665)τίτλος: Καταγραφή μοναστηριών Βορείων Σποράδων Ν. Μαγνησίας
συγγραφείς: Μ. Γάκη, Β. Παρασκευά, Μ. Νάνου, Ν. Γεωργιάδης
έκδοτης: ΤΕΕ-Τμήμα Μαγνησίας
έτος έκδοσης: 2006

στοιχεία βιβλίου: 726.09495 Κ -(002690)
 
◄Design by Pocket