28/9/09

Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ & Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιακό Τομέα

28/9/09

έκδοση του ΚΑΠΕ για την εφαρμογή των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα, με αναφορά
στα Φωτοβολταϊκά,
στις Μικρές Ανεμογεννήτριες,
στη Βιομάζα,
στα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα και σ
τις Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Η επιτακτική πλέον ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, οι δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία άνοδος των τιμών των συμβατικών καυσίμων μας καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μια εφικτή εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Το ζήτημα, όμως, που τίθεται είναι υπό ποιες προϋποθέσεις οι τεχνολογίες των ΑΠΕ μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές λύσεις όπως επίσης και ποιο θα είναι το κόστος και η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτού του είδους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ αποτελεί η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ των τεχνολογιών ΑΠΕ. Δεδομένου ότι η ΕΞΕ εξαρτάται και σε ένα μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του καταναλωτή, με μηδενικού κόστους επεμβάσεις-ρυθμίσεις, μπορεί να μειωθεί σημαντικά ίο κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση των τεχνολογιών ΑΠΕ.

ΣΤΟ παρόν έντυπο παρέχονται ορισμένες βασικές οδηγίες για την ΕΞΕ και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στις κατοικίες. Στόχος του είναι να προσφέρει μια γενική εικόνα για τις δυνατότητες, τα οφέλη και το κόστος της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στον οικιακό τομέα.

το πλήρες κείμενο εδώ
 
◄Design by Pocket