6/9/09

Στα ράφια μας

6/9/09

τίτλος: Πολεοδομία vs Μεταφορές: Από την απόκλιση στη σύγκλιση
συγγραφείς: Βλαστός Θ., Μηλάκης Δ.
έτος έκδοσης: 2006
isbn: 9606309541

στοιχεία βιβλίου: 711.73 Β -(002455)

Από το οπισθόφυλλο

Αντικείμενο του βιβλίου η διερεύνηση της σχέσης πολεοδομίας και μεταφορών. Μια σχέση που δοκιμάστηκε σκληρά σε όλη την ιστορία του σχεδιασμού του 20ου αιώνα. Σήμερα η έκδοση αυτή βλέπει το φως για οι αξίες αλλάζουν. Οι υποδομές κρεμάστηκαν, τα αυτοκίνητα δεν χωράνε. Οι αγοραίες λύσεις των αστικών διοδίων είναι επικίνδυνες για το κοινωνικό περιβάλλον και δύσκολα θα γίνουν αποδεκτές. Δεν απέμειναν παρά οι πολιτικές λύσεις. Η πόλη ή θα γίνει πόλη της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος και το ποδηλάτου ή θα ακυρωθεί. Για να απελευθερωθεί από το αυτοκίνητο πρέπει να προσαρμοστεί στη γεωγραφία των δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας ασκώντας κατάλληλες πολιτικές συντελεστή δόμησης και χωροθέτησης των χρήσεων γης. Χρειάζονται ενιαίες πολεοδομικές και συγκοινωνιακές προσεγγίσεις. Αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου εργαλείου με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το βιβλίο έχει ως αφετηρία τα αποτελέσματα των εργασιών του ευρωπαϊκού θεματικού δικτύου Planning and Urban Mobility in Europe - Plume. Προτείνει πολιτικές και αναλύει παραδείγματα σχετικών εφαρμογών. Το κείμενο είναι εμπλουτισμένο με Σχέδια, σκαριφήματα, Χάρτες, Εικόνες, Πίνακες και Διαγράμματα και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

- Ιστορική αναδρομή και ερμηνείες της ιδεολογίας που επέτρεψε τη βεβήλωση της πόλης από το αυτοκίνητο.

- Επισκόπηση της θεωρίας και των σημαντικότερων αποτέλεσμα των της έρευνας ως προς τη σχέση πολεοδομίας και μεταφορών.

- Παραδείγματα συνδυασμένων πολιτικών πολεοδομίας και μεταφορών σε πόλεις της Ευρώπης και της Αμερική.

- Αναφορές στη σχετική ελληνική εμπειρία.

- Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.
 
◄Design by Pocket