11/11/09

Προσκτήσεις του Μήνα

11/11/09

τίτλος: Λευκωσία - Η άγνωστη κληρονομιά κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης
2008

στοιχεία βιβλίου: 720.95645 Λ -(002672)τίτλος: Εγχειρίδιο για διατηρητέες οικοδομές
2008

στοιχεία βιβλίου: 721.02588 Ε -(002673)


τίτλος: Θ. Π. Τάσιος : Πρόσφατο Δημοσιευμένο Έργο 1996-2008
2009

στοιχεία βιβλίου: 620.0092 Θ -(002686)
 
◄Design by Pocket