6/4/10

Στα ράφια μας

6/4/10

τίτλος: Η αισθητική των πόλεων και η πολιτική των παρεμβάσεων
(2003:Αθήνα) : Συμβολή στην αναγέννηση του αστικού χώρου
: Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου

έτος έκδοσης: 2004
εκδότης: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε

στοιχεία βιβλίου στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-ΤΔΚ
307.76 Α -(002270)


Από τον πρόλογο της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου
:

Τα τελευταία 20 χρόνια διαπιστώνεται ότι οι πόλεις και οι οικισμοί της χώρας έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές εξαιτίας ποικίλων παραγόντων, ενώ η αισθητική και η φυσιογνωμία τους περνούν από επάλληλες κρίσεις, με τάσεις που κατά πλειοψηφία θα συντείνουν στην επιδείνωση της κατάστασης. Από την άλλη, αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώσεις και ομάδες πολιτών κατέβαλλαν και καταβάλλουν προσπάθειες ανατροπής των δυσμενών τάσεων, που όμως είναι απαραίτητο να γίνουν ευρύτερα γνωστές, να αξιολογηθούν και να συμβάλουν στον πολλαπλασιασμό των δράσεων, αλλά και στο συντονισμό τους........

Στόχοι του συνεδρίου ήταν:

# Η ανάδειξη των προβλημάτων της σημερινής πόλης, ως προς την αισθητική της καθώς και των δυσμενών προοπτικών, που διαφαίνονται.
# Η συμβολή στην συνειδητοποίηση εκ μέρους των αρμοδίων και των πολιτών των αισιόδοξων μηνυμάτων αλλά και των προϋποθέσεων που τίθενται για την αναγέννηση της ελληνικής πόλης και την αναβάθμιση της αισθητικής της.
# Η προσέγγιση και αξιολόγηση σχετικών θεσμών, μεθόδων, πολιτικών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από προγράμματα παρεμβάσεων στον αστικό χώρο εκ μέρους των ΟΤΑ, λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.

Η θεματική του συνεδρίου περιλαμβάνει τα εξής πεδία: το ευρύτερο πλαίσιο, που επηρεάζει την πόλη και την αισθητική της. Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης (αίτια, συμπτώματα, επιπτώσεις). Οι σημερινές τάσεις στον σχεδιασμό του αστικού χώρου, θεωρητικές θέσεις, πρακτικές, πολιτικές και στρατηγικές παρεμβάσεων. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιολόγηση και επιπτώσεις. Προβλήματα εφαρμογής των ασκουμένων πολιτικών: θεσμικό πλαίσιο, διαχείριση και κατάχρηση του αστικού χώρου, χρηματοδοτικά ζητήματα, ειδικά θέματα. Η ζητούμενη ανάδειξη της τέχνης στην πόλη και η αναβάθμιση του πολιτισμού και της συμπεριφοράς.

Εισηγήσεις:

Ενότητα 1 : Η αισθητική των πόλεων: πλαίσιο, πραγματικότητα

Οικονόμου Δημ. - Αστική αναγέννηση και αισθητικές παρεμβάσεις: Μια αναγκαστική σχέση

Σηφουνάκης Ν. - Η αρχιτεκτονική αλλοίωση των οικιστικών συνόλων του Αιγαίου από και πώς να αντιμετωπιστεί η λυπηρή αισθητική πραγματικότητα

Κουκουλόπουλος Χ. & Αγραπίδης Χρ. - Η αισθητική και η αρχιτεκτονική ως μέρος της λειτουργικότητας της πόλης. Αποτίμηση της σημερινής κατάστασης στο λεκανοπέδιο.

Καραποστόλης Β. - Αθήνα: Το ζήτημα της ευρυχωρίας

Κονταράτος Σ. - Η τέχνη στο δημόσιο χώρο της σύγχρονης πόλης: προβλήματα και προοπτικές

Ενότητα 2: Θεωρητικές προσεγγίσεις και στρατηγικές αισθητικής αναβάθμισης του αστικού χώρου

Πανέτσος Γ. - Η ανάγκη της θεωρητικής επεξεργασίας. Ζητήματα στρατηγικής και ποιότητας σχεδιασμού του αστικού χώρου στην Ελλάδα

Στεφάνου Ι. - Η αισθητική φυσιογνωμία των ελληνικών πόλεων

Ζήβας Δ. - Ο δημόσιος χώρος της πόλης - η συγκρότηση, η λειτουργία και η παιδευτική του αποστολή

Θόδωρος (γλύπτης) - Η ποιότητα της πόλης ως ζωτικό στοιχείο επιβίωσης. Σχέση μεταξύ εικόνας και δομής του αστικού περιβάλλοντος

Ντηνιακός Κ. - Ανάταξη του αστικού χώρου μέσα από τις πολεοδομικές παρεμβάσεις

Ενότητα 3: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο - Διεθνής Εμπειρία

Δεκαβάλλας Κ. - Η Αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός του δημόσιου χώρου σε πόλεις του εξωτερικού. Ένας προβληματισμός χωρίς τέλος

Τσιώμης Γ. - Ο αστικός σχεδιασμός, από τον καλλωπισμό στη στρατηγική του χώρου — Παραδείγματα από τη Γαλλία

Χατζηγώγας Γ. - Σχόλια για την αρχιτεκτονική στις πλατείες και τους δημόσιους χώρους της Βαρκελώνης

Καλαντίδης Α. - Βερολίνο - Τρεις προτάσεις για μία νέα πόλη

Βαρώτσος Κ. - Ακολουθώντας το αντικειμενικό χάνουμε το πραγματικό. Βιωματικές εμπειρίες από το εξωτερικό. Συγκρίσεις με την Ελλάδα

Λαλένης Κ. & Καλλιακούδας Τρ. - Σύγκριση θεσμικών πλαισίων και πολιτικών εξασφάλισης ελευθέρων χώρων σε πόλεις, στις ευρωπαϊκές χώρες

Παναγιωτοπούλου Ρ & Πιπίνης Κ. - Celebration of cities: Διεθνής ανταλλαγή ιδεών

Ενότητα 4: Σχεδιασμός - Προτάσεις και εφαρμογές παρεμβάσεων (1)

Χρηστίδης Χρ. & Παϊσίδης Γ - Η πόλη τη νύχτα

Αίσωπος Ι. - Ο ελληνικός δημόσιος χώρος

Παπαδόπουλος Λ. - Η ανεύρετη ταυτότητα του δημόσιου χώρου και η αμηχανία της αρχιτεκτονικής ή dirty pretty things

Καψάνης Δημ. - Μόνιμες και προσωρινές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης

Μπρέγιαννης Α. - Πρωτοβουλίες του Δήμου Αμαρουσίου για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης

Κρητικός Β. & Λαμπρόπουλος Α. - Το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ: Αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου των Αθηνών

Σερράος Κ. - Η αισθητική της σύγχρονης αναπτυσσόμενης πόλης στην Ελλάδα

Σταματίου Ελ. - Επιδιώξεις αισθητικής αναβάθμισης του αστικού χώρου.
Πολιτική παρεμβάσεων, τάσεις και εφαρμογές στην Αθήνα και στην περιφέρεια

Γκολάντα Ν. - Το πείραμα της Λάρισας: Οι αισθητικοί χειρισμοί επανίδρυσης σχέσης με το «ιστορικό» και «φυσικό τοπίο»

Ενότητα 4: Σχεδιασμός - Προτάσεις και εφαρμογές παρεμβάσεων (ΙΙ)

Καπερώνη Π. & Κοσμόγλου Γ. & Μακρή Ε. - Θεσμοί και εργαλεία για την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης στον αστικό χώρο

Φιλιπποπούλου Μιχαηλίδου Ε. - Αρχιτεκτονική της διάρκειας: Μνημεία του χθες και του αύριο

Γαλάνη Ν. - Χρήση ή κατάχρηση των υπό ανάπλαση αστικών δημοσίων χώρων;

Ευθυμιάδου Β. - Πόλη και διαφήμιση - Προβολή ή προσβολή;

Δημαράς Ι. - Πάτρα 2006: Ιστορική πρόκληση

Οικονόμου Κ. - Αισθητικές παρατηρήσεις στον υπαίθριο δημόσιο αστικό χώρο

Τσακαλίδου Β. - Αρχιτεκτονικές «παρεμβολές» στο αστικό περιβάλλον

Παπαδόπουλος Σ. - «Η Εικονικής Πραγματικότητας Ιλουστρασιόν Εικόνα της Αθήνας». Αναγκαία επικοινωνιακή συνθήκη για την ενθάρρυνση των πολιτών, για να αναπτύξουν τις φιλοδοξίες τους για την πόλη

Ενότητα 6: Σχεδιασμός - Προτάσεις και εφαρμογές παρεμβάσεων (ΙΙΙ)

Ιωακειμίδης Γ. - Δημόσιος χώρος και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Καλτσής Π & Χατζημανωλάκης Δ. - Ενοποίηση αρχαιολογικού χώρου Δελφών

Λεφάκη Στ. - Μελέτη διαχείρισης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του κέντρου Κοζάνης (1998-2003)

Σταθακόπουλος Π. - Η αισθητική των πόλεων και η πολιτική των παρεμβάσεων: το εγχείρημα της Λάρισας, 15 χρόνια μετά την πολιτική της παρέμβασης

Αναστόπουλος Κ & Μπαρδάκας Ε. - Αισθητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της Ύδρας. Η περίπτωση του κλιματισμού

Κίτσος Ε. - Η μορφή της πόλης: παρατήρηση, θεωρία και πράξη

Μπόμπολος Ν. - Οι σύγχρονες τάσεις στον αστικό σχεδιασμό και η σημασία της ιστορικής αστικής κληρονομιάς
 
◄Design by Pocket