8/3/10

Αναπτυξιακή Διημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ "Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων"

8/3/10

Εισηγήσεις ομιλητών στη διημερίδα που διοργάνωσε του ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης στις 30 και 31-01-2010
με τίτλο "Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013"


Εισήγηση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ κ. Αντώνη Πιταριδάκη

Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ-ΤΔΚ
"Λοιπά Έργα Υποδομών Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Ν. Χανίων ΠΕΠ Κρήτης και Τομεακά Προγράμματα 2007-2013"

Εισήγηση κ. Αγαπάκη Γ.
ΒΟΑΚ: Υφιστάμενη Κατάσταση – Προτάσεις – Στόχοι

Εισήγηση κ. Στεργιάννη Κ.
Έργα Περιβάλλοντος: Απαραίτητα Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων

Εισήγηση κ. Πατρελάκη Μ.
Αρδευτικά Έργα:
Ανάπτυξη του γενικού σχεδίου «Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» στο Νομό Χανίων, συμπληρωματικά και νέα έργα για την αύξηση των υδατικών πόρων καθώς και τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση αρδευτικού νερού
 
◄Design by Pocket