6/10/10

Σεμινάρια για νέους μηχανικούς - ΤΕΕ/ΤΚΜ:2009

6/10/10

Υλικό από τα ενημερωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε του ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οκτώβριο του 2009, για τους νέους μηχανικούς.

Φορολογικά Θέματα Νέων Μηχανικών
Εισηγήτρια: Μπόσκου Βασιλική, πρ. Επιθεωρήτρια ΔΟΥ
Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων
Εισηγήτρια: Παλιεράκη Ειρήνη, Π.Μ.
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα
Εισηγήτρια: Περτζινίδου Μαρία, Π.Μ.
Τεχνικός Ασφαλείας στη Βιοτεχνία - Βιομηχανία
Εισηγητής: Γραμμένος Οδυσσέας, Μ.Μ
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - μέρος Α
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - μέρος Β
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - μέρος Γ
Κτιριοδομικός Κανονισμός
Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)
Εισηγήτριες: Δελή Σοφία Α.Μ., Σιόγκα Όλγα Α.Μ., Κυριμλίδου Ελένη Α.Μ., Χρυσάκη Μαρία Α.Μ
Διαδικασίες σκυροδέτησης - επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων
Εισηγητής: Διδασκάλου Γεώργιος, Π.Μ.
Γεωτεχνικές μελέτες - γεωτεχνικές εκθέσεις στα κτιριακά έργα
Εισηγητής: Διδασκάλου Γεώργιος, Π.Μ.
Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών - Προδιαγραφές
Παράρτημα
Εισηγήτρια: Μητρακάκη Αναστασία, Π.Μ
Αμοιβές Μελετών Ιδιωτικών Έργων
Εισηγητής: Εβρένογλου Βασίλης Η.Μ.
Οργάνωση εργοταξίου - Επίβλεψη- Κατασκευή κτιριακών έργων
Αλεξιάδης Παντελής Π.Μ.
Αδειοδότηση Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Αμοιβές
Εισηγητής: Γραμμένος Οδυσσέας, Μ.Μ
Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος (Συμβολαίου και οικοδομικής άδειας) Αμοιβές
Εισηγητής: Μουρμούρης Άκης, Α.Τ.Μ.
Πυροπροστασία
Εισηγητής: Εβρένογλου Βασίλειος, Η.Μ
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήριος, Π.Μ.
Μελέτη και Επίβλεψη εγκαταστάσεων καυσίμου αερίου
Εισηγητής: Ευγενίδης Γεώργιος, Μ.Μ.
Μελέτη Θερμομόνωσης - Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Η/Μ Εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Πιστοφίδης Βασίλειος, Μ.Μ.
 
◄Design by Pocket