11/11/10

Τεχνικές Οδηγίες για τον ΚΕΝΑΚ

11/11/10
Διατίθενται για δανεισμό, από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης η Α έκδοση (Ιούλιος 2010) των ΤΟΤΕΕ που αναφέρονται στην εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Συγκεκριμένα:
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010
Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010
Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της Θερμομονωτικής Επάρκειας των Κτηρίων

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010
Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών

ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010
Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.
 
◄Design by Pocket