26/3/09

Προσκτήσεις του Μήνα

26/3/09

Τίτλος: Living in one world : sustainability from an energy perspective
Εκδότης: World Energy Council
Έτος: 2001

στοιχεία βιβλίου: 333.79 L -(002653)


Τίτλος: Energy for tomorrow΄s world-Acting now : WEC statement 2000
Εκδότης: World Energy Council
Έτος: 2000

στοιχεία βιβλίου: 333.79 Ε -(002654)


Τίτλος: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων : Ν. 3669/2008
Συγγραφέας: Ζαφείρης Α. Χατζηχαλκιάς
Εκδότης: Ίων
Έτος: 2008
3 τόμοι + 1 cd-rom

στοιχεία βιβλίου: 624.026 Χ -(002650)

 
◄Design by Pocket