31/3/09

Τύποι Τοιχοποΐας

31/3/09
1. 2. 3.Ελληνικά:
1. Δόμηση Αγγλικού Τύπου
2. Δόμηση Φλαμανδικού
3. Τύπου Δρομική Δόμηση


Αγγλικά:
1. English Bond
2. Flamish Bond
3. Stretcher Bond


Γερμανικά:
1. Blockverband
2. Holländischer Verband
3. Läuferverband

4. 5. 6.


Ελληνικά:
4. Γοτθική Αψίδα
5. Αψίδα Τύπου "Tudor"
6. Εξέχουσες Αψίδες

Αγγλικά:
4. Drop Gothic Arch
5. Tudor Arch
6. Moulded Arches

Γερμανικά:
1. Gotischer Bogen
2. Bogenlehre
3. Geformte Bögenπηγή: Τεχνικό εικονολεξικό = Bautechnisches Bildworterbuch = Construction Pictionary
 
◄Design by Pocket