10/3/09

Στα ράφια μας

10/3/09

τίτλος: Αρχιτεκτονική: Μορφή, χώρος και διάταξη
συγγραφέας: Ching, Francis

εκδότης: Ίων
έτος έκδοσης: 1999, 2η εκδ.

ISBN: 960-405-945-9

στοιχεία βιβλίου: 720.1 C -(002121)


Από τον πρόλογο

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή των τρόπων που η μορφή και ο χώρος αλληλεπιδρούν και οργανώνονται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μας. Επιπλέον απεικονίζει τον τρόπο που τα βασικά στοιχεία και οι αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εκδηλώνονται μέσα στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή

1. Πρωταρχικά Στοιχειά:

Το σημείο - Σημειακά στοιχεία - Δύο σημεία- Η γραμμή - Γραμμικά στοιχεία -Από τη γραμμή στο επίπεδο - Το επίπεδο - Επίπεδα στοιχεία - Ο όγκος - Ογκομετρικά στοιχεία....

2. Η Μορφή

Ιδιότητες μορφής - Το σχήμα - Πρωταρχικά σχήματα - Ο κύκλος - Το τρίγωνο - Το τετράγωνο - Τα πρωταρχικά στερεά - Κανονικές και ακανόνιστες μορφές- Μετασχηματισμός της μορφής - Αφαιρετική μορφή - Αφαιρετικές και προσθετικές μορφές - Προσθετική μορφή - Κεντρική μορφή - Γραμμική μορφή - Ακτινωτή γραμμή - Συγκεντρωτική μορφή - Διχτυωτή μορφή - Τυπικές γεωμετρικές συγκρούσεις - Κύκλος και τετράγωνο - Περιστρεφόμενο δίχτυ - Η έκφραση της μορφής - Ακμές και γωνίες - Η έκφραση της επιφάνειας......

3. Μορφή και Χώρος

Μορφή και χώρος: η ενότητα των αντιθέτων - Οριζόντια στοιχεία που προσδιορίζουν το χώρο - Επίπεδο βάσης - Ανυψωμένο επίπεδο βάσης - Βυθισμένο επίπεδο βάσης - Κατακόρυφα στοιχεία που προσδιορίζουν το χώρο - Παράλληλα επίπεδα - Περιληπτική τυπολογία - Ανοίγματα στο χώρο - Ιδιότητες αρχιτεκτονικού χώρου - Βαθμός περίκλεισης - Το φως - η θέα....

4. Η Οργάνωση

Χωρικές σχέσεις - Χώρος μέσα στο χώρο- Γειτονικός χώρος - Χωρικές οργανώσεις - Κεντρικές οργανώσεις - Γραμμικές οργανώσεις - Ακτινωτές οργανώσεις ......

5. Κυκλοφορία

Κίνηση μέσα στο χώρος - Στοιχεία της κυκλοφορίας - Προσπέλαση- Είσοδος - Διαμόρφωση του μονόπατου - Μορφή του χώρου κυκλοφορίας......

6. Αναλογίες και Κλίμακα

Υλικές αναλογίες - Κατασκευαστικές αναλογίες - Συστήματα αναλογιών - Η χρυσή τομή - Οι ρυθμιστικές γραμμές - Οι κλασικοί ρυθμοί - Οι θεωρίες της αναγέννησης - Το Modulor - Το Ken - Η ανθρωπομετρία - Η κλίμακα - Η οπτική κλίμακα - Η ανθρώπινη κλίμακα ....

7. Οι Αρχές

Αρχές διάταξης - Άξονας - Συμμετρία - Ιεράρχηση - Datum - Ρυθμός - Επανάληψη - Μετασχηματισμός ......

Συμπεράσματα
 
◄Design by Pocket